Popis úvod

Profil firmy

Ing. Ján Fusek - geodetické práce

Geodetická firma Ing. Ján Fusek - geodetické práce vznikla 12. apríla 2017.

Je zapísaná do Živnostenského registra: Obvodný úrad Brezno, číslo živnosť. registra: 630-16580. IČO: 508 557 19 DIČ: 112 320 246 5

V oblasti vykonávania geodetických prác sa pohybujem od roku 2003, kde som bol až do roku 2017 dlhoročným pracovníkom v geodetickej firme.

V roku 2017 som si založil živnosť s poskytovaním geodetických prác a v roku 2018 som získal oprávnenie ako autorizovaný geodet a kartograf.

ponukane prace

PONÚKANÉ PRÁCE

Oblasť katastra nehnuteľností

geometrické plány

napr. na zameranie stavieb, oddelenie pozemkov, majetkoprávne vysporiadanie, zriadenie vecného bremena

vytýčenie hraníc pozemkov

zameranie adresného bodu

vektorizáciu a digitalizáciu máp

Prečo využiť naše služby?

vždy dodržíme stanovený termín, sme flexibilní a rýchli

17 rokov skúseností

ak potrebujete využiť naše služby, vieme sa dohodnúť aj mimo úradných hodín či cez víkend

vlastníme moderné technické vybavenie

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ ČINNOSTI

vyhotovujem polohopisné a výškopisné zameranie územia pre projektové riešenie územia

zameriavam existujúce budovy, pohľady, rezy, pôdorysy

vytyčovanie stavebných objektov

zameriam a vypočítam vám kubatúru, pozdĺžne a priečne profily a pod.

cennik

CENNÍK

"Cenník geodetických a kartografických prác vydáva Komora geodetov a kartografov. Spracovala ho odborná komisia ustanovená za týmto účelom."

Ján Fusek Geodet

Kontakt

Kontakt

Adresa
SNP 658/130, 976 66 Polomka
Tel. číslo
+421 907 484 554
E-mail
fusek.geodet@gmail.com
Web
www.geodet-brezno.sk

Napíšte nám

Pokiaľ si chcete objednať naše služby, alebo sa čokoľvek opýtať, neváhajte nás kontaktovať na priloženom telefónnom čísle alebo e-mailom.